Sushi Shop in Okayama

 • Sushiyukan SaidaijiSushiyukan Saidaiji
 • address532-7 Saidaiji nakano Higashi ku Okayama City
 • characteristic
 • Uoshou Uoshou
 • address1-1-8 Marunouchi Kita ku Okayama City
 • characteristicgrilled sea eel,omelette
 • Kurashiki SushikatsuKurashiki Sushikatsu
 • address1-8-1 Miwa Kurashiki City
 • characteristicseveral menu using fresh Seto Inland Seafood
 • Achinosato TuneyaAchinosato Tuneya
 • address3-12 Hon machi Kurashiki City
 • characteristic
 • WakanaWakana
 • address2-19-2 Achi Kurashiki City
 • characteristicPlease make reservation. Only 8 seats
 • MituyaMituya
 • address4-9-3 Tama Tamano City
 • characteristicSeasonal Chef's choice
 • Sushiyukan UnoSushiyukan Uno
 • address1-39-5 Uno Tamano City
 • characteristic